форум

     Образци на формуляри готови за попълване и разпечатване или изпращане до      електронна поща:


 

1. Образец - жалба до Полиция - Изтегли безплатножалба до полиция
2. Образец - жалба до Окръжна Прокуратура - Изтегли безплатножалба до окръжна прокуратура
3. Образец - жалба до ИА „Главна Инспекция По Труда“- Изтегли безплатножалба до инспекция по труда
4. Образец - жалба до Комисията за защита на потребителите - Изтегли безплатножалба до комисия за защита на потребителите
5. Образец - жалба до Регионалния инспекторат по образование - Изтегли безплатножалба до регионалния инспекторат

6. Декларация към НОИ в случай на трудова злополука - Изтегли безплатнодекларациая за трудова злополука

7. Декларация за за извършено домашно насилие - Изтегли безплатнодекларациая за трудова злополука

8. Молба към полицията за домашно насилие над вас и детето ви - Изтегли безплатнодекларациая за трудова злополука
9. Примерна бланка с възражения при съставен акт от КАТ - Изтегли безплатнодекларациая за трудова злополука
10. Примерна бланка с възражения при съставен акт от НАП - Изтегли безплатнодекларациая за трудова злополука

11. Образец жалба до Комисията за защита на личните данни - Изтегли безплатнодекларациая за трудова злополука
12. Oбразец за жалба до директо на училище - Изтегли безплатнодекларациая за трудова злополука
13. Констативен протокол за установяване на нарушение
 - Правилника за вътрешния ред на етажната собственост - Изтегли безплатноКонстативен протокол за установяване на нарушение 

14. Жалба образец до кмет, община - Изтегли безплатноФОРМУЛЯР за подаване на писмени сигнали, жалби и предложения до кмета на Община
кражби дестка престъпност здраве лични лекари лекари специалисти болници работа трудови договори неизплатени заплати трудови злополуки некоректен търговец храни интернет